Skutki zanieczyszczenia środowiska

Skutki zanieczyszczenia środowiska

23 kwietnia 2018 Wyłączono przez admin

Czy wiesz jak ważna jest ochrona środowiska? Zły stan środowiska wpływa na jakość powietrza, gleby, wody oraz na zdrowie człowieka. Jest wiele tragicznych skutków wielkiego zanieczyszczenia, które nas dosięgają i mogą spotkać po upływie kilkunastu lat. Dlatego warto, aby każdy z nas zdał sobie sprawę jak ważna jest ochrona środowiska i zaczął stosować się do jego ochrony.

Skutki zanieczyszczeń:

Skutków zanieczyszczenia środowiska jest bardzo dużo. Zanieczyszczenia oddziałują nie tylko na zdrowie człowieka, ale również na stan wody i powietrza. Najpoważniejszymi dotychczas skutkami zanieczyszczenia środowiska są:

  • globalne ocieplenie – jest to podnoszenie globalnej temperatury spowodowane przez emisje do atmosfery gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, ozonu i freonów, skutkiem są gwałtowne zmiany pogody, topnienie lodowców czy susze, huragany, trąby powietrzne i gradobicia,
  • dziura ozonowa – spowodowana jest przez emisje freonów i tlenków azotu, jest to zmniejszanie się powłoki ozonowej w górnej warstwie atmosfery, powoduje poparzenia skóry, raka skóry czy uszkodzenia wzroku i niższe plony,
  • smog – spowodowany jest przez emisję spalin i pyłów przez samochody i zakłady przemysłowe. Smog może doprowadzić do kwaśnych deszczów, uszczerbku na zdrowiu (alergia, astma,złe samopoczucie),
  • kwaśne deszcze – tlenki wprowadzane do atmosfery w kontakcie z wodą tworzą silne kwasy. Powodują one niszczenie budynków, lasów oraz zakwaszanie gleby.

Sposobów na ochronę środowiska jest wiele. Wprowadzane są nowe rozporządzenie, które regulują prawo, dotyczące ochrony środowiska. Prawo takie obowiązuje nie tylko każdego człowieka, ale również i firmy. Przykładem jest pozwolenie zintegrowane Poznań, którym musi się okazać każdy przedsiębiorca, zamierzający otworzyć przedsiębiorstwo, które będzie emitowało szkodliwe substancje. Innym przykładem może być też pozwolenie na emisję czy pozwolenie środowiskowe. Każdy przedsiębiorca musi dostosować się obowiązujących rozporządzeń, gdyż ich nieprzestrzeganie grozi najczęściej karą finansową.

Również i każdy człowiek powinien nauczyć się pewnych nawyków, które mogą ograniczyć zanieczyszczenia środowiska. Może to być ograniczenie używania plastikowych rzeczy, segregacja śmieci czy nie używanie dezodorantów.