Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

2 stycznia 2020 Wyłączono przez admin

Komornik to zawód, który budzi różnorodne emocje, często te negatywne. Spotyka się on ze złym odbiorem przeciętnego człowieka, zwykle kojarzy się również z bezdusznym działaniem mającym na celu pozbawienie majątku. Mimo wszystko jest to zawód bardzo potrzebny, pożądany. Wszystko zależy od punktu widzenia. Pewne jest to, że komornik wprowadza w życie rozstrzygnięcia egzekucyjne, które ustanowił sąd.

Komornik w polskim sądownictwie

Komornik Gdynia

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Zaliczany jest zatem do grona takich osób, jak sędzi czy prokurator. Istnieje jednak pewna różnica między nimi. Komornik prowadzi kancelarię samodzielnie, na własny rachunek. Komornik ma prawo do zajęcia mienia należącego do dłużnika ze względu na fakt bycia funkcjonariuszem publicznym. Takiemu zajęciu może podlegać:

  • rachunek bankowy;
  • wynagrodzenie za pracę;
  • ruchomości (np. motocykl)
  • nieruchomości (np. budynki)
  • papiery wartościowe.

Zadania należące do komornika sądowego

Komornik pracujący przy sądzie rejonowym zajmuje się wykonywaniem różnorodnych prac. Do jego głównych zadań należy wykonywanie rozstrzygnięć sądowych z dziedziny roszczeń cywilnych. Ma również możliwość przeprowadzenia spisu inwentarza.

Kto może zostać komornikiem?

Profesję komornika może pełnić osoba, która posiada polskie obywatelstwo i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba taka musi mieć ukończone 26 lat, odbyć aplikację komorniczą i złożyć egzamin komorniczy. Komornik w żadnym wypadku nie może być karany za przestępstwo skarbowe lub pospolite. Ponadto osoba, które chce pełnić zawód komornika, powinna odznaczać się następującymi cechami: asertywność, odwaga, umiejętność pracy z ludźmi. Bardzo ważne jest w tym zawodzie, aby umieć odróżniać życie zawodowe od prywatnego.

Komornik i inne zawody związane z prawem należą do jednych z trudniejszych. Decydując się na studia prawniczego, musimy być pewni, że jesteśmy gotowi na długą, ciężką naukę.