Jak sprawnie przeprowadzić podział majątku?

Jak sprawnie przeprowadzić podział majątku?

24 stycznia 2020 Wyłącz przez admin

Gdy dochodzi do rozwodu, małżonkowie muszą podzielić swój majątek, jeśli posiadali wspólność majątkową. Jak podzielić majątek wspólny małżonków – od czego zacząć? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda sprawa rozwodowa jest inna, w każdej trzeba wziąć pod uwagę inne czynniki, ponieważ pojawiają się nowe nowe pytania i kwestie do rozstrzygnięcia.

Adwokat podział majątku – wskazówki i porady

Adwokat podział majątku

Chcąc podzielić majątek wspólny małżonków należy być już po rozwodzie. Należy poczekać zatem do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Istnieją też inne sposoby. W pewnych sytuacjach można domagać się zniesienia wspólności majątkowej z datę wsteczną. Podziału majątku można dokonać także przed rozwodem, w trakcie rozwodu. Podział może zostać dokonany w sądzie lub w ramach zawartej z drugą strony ugody. Chcą podzielić majątek w sądzie, należy złożyć odpowiedni wniosek o podział majątku do sądu rejonowego i opłacić go we właściwy sposób.

Podział majątku wspólnego może nastąpić przez:

  • podział w naturze – podział pieniędzy, wyodrębnienie dwóch lokali itp.;
  • przyznanie rzeczy na wyłączną własność wraz z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka;
  • egzekucyjną sprzedaż rzeczy i podział otrzymanej (ten sposób jest najmniej opłacalny).

Kto dostanie więcej, kto mniej?

Podział majątku to trudna sprawa. Często dochodzi do kłótni, sporów między małżonkami, którzy jeszcze nie tak dawno tworzyli jedną całość. Uznaje się, że udziały w majątku wspólnym są równe. Gdy któraś ze stron złoży wniosek, sąd może ustalić inną ich wartość. W sprawie o podział majątku można domagać się odszkodowania za roztrwonienie majątku wspólnego przez małżonka oraz dokonania odpowiedniego rozliczenia nakładów i wydatków.

Rozwód i podział majątku nie są niczym łatwym. Niosą za sobą wiele złych, negatywnych emocji. Psują relacje nie tyko między dwojgiem ludzi, ale również między dziećmi. To one w tym momencie cierpią najbardziej. Aby uniknąć rozwodu w mściwy sposób, warto udać się po pomoc do kancelarii.