Formy szkolenia BHP -wady i zalety

Formy szkolenia BHP -wady i zalety

26 lipca 2019 Wyłączono przez admin

BHP to dziedzina znana każdemu. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy towarzyszą nam podczas wykonywania prac na danym stanowisku. Każdy pracownik zna zasady BHP, które panują u niego w zakładzie pracy. A wszystko to dzięki szkoleniom, które odbywa każdy nowy pracownik na danym stanowisku pracy. Form szkolenia BHP są dwie. Poznaj je i dowiedz się czym się wyróżniają.

Szkolenia BHP – tradycyjne szkolenia w miejscu pracy

Szkolenia BHP obowiązkowe są dla każdego pracownika. Odpowiedzialny za nie jest pracodawca. Szkolenia BHP często odbywają się w miejscu pracy, w którym pracuje dany pracownik. Szkolenia te przeprowadzane są zazwyczaj dla dużej grupy osób. Często uczestniczą w nim wszyscy pracownicy. Dlaczego wszyscy. Ponieważ szkolenia BHP są okresowe. Oznacza to, że po upływie określonego czasu szkolenia te muszą być odnowione. Szkolenia BHP, które odbywają się tradycyjnie w sali wykładowe maja swoje wady i zalety. Poznaj je.

Zalety tradycyjnych szkoleń BHP

Tradycyjne szkolenia mają swoje zalety. Jedna z nich jest to, ze na szkolenia takim w jednym czasie może uczestniczyć nawet kilkunastu pracowników. Szkolenia są otwarte, dlatego każdy z uczestników może uczestniczyć w dyskusji związanej z bezpieczeństwem na terenie pracy. Na takich szkoleniach poruszane są również zagadnienia związane z ppoż oraz z pierwszą pomocą, jaką udziela się poszkodowanym. Na tradycyjnych szkoleniach BHP można na manekinie spróbować wykonywać działania związane z pierwszą pomocą.

Tradycyjne szkolenia BHP mają również wady. Jedna z nich jest czas trwania takich szkoleń. Szkolenia takie trwają nawet do przez kilka godzin. Omawiane są wszystkie zagadnienia, a nie tylko te związane z danym stanowiskiem pracy. Wzrokowcy nie maja szans na zapamiętanie wszystkich informacji związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

mężczyzna używający laptopa

Szkolenia BHP online – zalety

Coraz popularniejszą formą są szkolenia BHP online. Szkolenia te odbywają się na specjalnej platformie w Internecie. Jest to wygodne rozwiązanie nie tylko dla pracownika, ale również i dla pracodawcy. Jakie największe zalety mają szkolenia BHP? Przede wszystkim można je odbyć w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Dzięki tym szkoleniom oszczędzamy czas i pieniądz, które strącilibyśmy na dojazd do miejsca, gdzie takie szkolenia odbywałyby się. Osoba odbywająca szkolenia ma możliwość powrotu do niezrozumiałych zagadnień. Jedyna wadą jest to, że nie ma pewności czy szkolenie to na pewno przechodzi osoba, która powinna je przejść.