Działalność firmy w czasie pandemii

Działalność firmy w czasie pandemii

24 listopada 2020 Wyłącz przez admin

W czasach pandemii gospodarka stanęła  miejscu. Coraz więcej firm zmaga się z kłopotami finansowymi. Wiele z nich zamyka się. Przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, czy jest jakakolwiek szansa na przetrwanie. Coraz więcej osób zaczyna korzystać z usług restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dlaczego?

Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa każda firma musi dokładnie oszacować i określić swoją sytuację finansowo-operacyjno. Nie ma sensu przeprowadzać restrukturyzacji, jeśli firma utraciła sens istnienia – nie ma szans na zyskanie przypływów w okresie średnio i długoterminowym.  Wiele przedsiębiorstw bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie ma szans na przetrwanie w tak trudnym okresie.

Stan niewypłacalności określony jest w chwili utraty płynności finansowej bądź też nadmiernego zadłużenia. Przedsiębiorca, który jest w stanie niewypłacalności ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – dlaczego warto skorzystać?

Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwoli przedsiębiorstwu na uzyskanie płynności finansowej. Dzięki czemu firma będzie nadal działała, przedsiębiorca nie będzie zmuszony ogłaszać jej upadłości. Jest to proces naprawczo-oddłużeniowy, który daje szansę nie tylko na utrzymanie firmy, ale również jej rozwój.

W prawie o restrukturyzacji przedsiębiorstwa określone są cztery rodzaje postępowania:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • Przyśpieszone postępowanie układowe,
  • Postępowanie układowe,
  • Postępowanie sanacyjne.

Do realizacji założonych celów niezbędny jest plan restrukturyzacyjny. Ważne jest zatem wybranie takiej firmy, gdzie doświadczona i wykwalifikowana ladra poradzi sobie z takim zadanie. Plan restrukturyzacyjny powinien być przede wszystkim możliwy do zrealizowania. Każdy plan musi mieć określony czas działania.

Ogłoszenie upadłości firmy również wiąże się z kosztami. Przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść koszty za postepowanie upadłościowe, za syndyka oraz za likwidację przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa na czas.