Domki bez pozwolenia na budowę – jak wygląda proces zgłoszenia

Domki bez pozwolenia na budowę – jak wygląda proces zgłoszenia

21 czerwca 2021 Wyłączono przez admin

Nie wszystkie obiekty wymagają pozwolenia na budowę. Domki bez pozwolenia na budowę, to świetna alternatywa na postawienie obiektu bez długiego procesu oczekiwania, jaki wiąże się z uzyskaniem wymaganych dokumentów. Domki bez pozwolenia na budowę to obiekty, dla których wymagane jest uzyskanie jedynie zgłoszenia. Dowiedz się, jak wygląda proces uzyskania zgłoszenia budowy.

Domki bez pozwolenia na budowę – na czym polega proces zgłoszenia?

Przed rozpoczęciem budowy obiektu należy dokonać zgłoszenia. Termin, jaki jest wymagany to minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Do robót można przystąpić w terminie określony na zgłoszeniu. Warunkiem jest brak sprzeciwu. Sprzeciw może nastąpić, kiedy zgłoszenie będzie wymagało pozwolenia na budowę lub w przypadku  budowa będzie niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jakimi dokumentami należy się okazać?

Aby dokonać zgłoszenia na budowę, wymagane jest nie tylko zgłoszenie, ale również:

  • projekt budowlany – 4 egzemplarze,
  • poświadczenie – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • MPZP.

Zgłoszenie do budowy – kiedy wystarczy?

Na podstawie zgłoszenia można wybudować jedynie dom jednorodzinny. Z procedury zgłoszenia wykluczone zostały budynki wielorodzinne, domy w zabudowie bliźniaczej oraz inwestycje wznoszone na obszarach Natura 2020. Warunkiem jest obszar oddziaływania – musi mieścić się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Warto wiedzieć, że nie na każdej działce można postawić domek na zgłoszenie. Dlatego tez w każdym przypadku wymagany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Domki na zgłoszenie

Koszt domu bez pozwolenia na budowę

To, czy dom stawiany jest według procedury – zgłoszeniowej bądź pozwoleniowej, nie wpływa na wysokość kosztów postawienia obiektu. Warto wcześniej dokonać kosztorysu i porównać oby dwie opcje. Najistotniejszą cechą, w tym przypadku jest czas oczekiwania. Zgłoszenie budowy pozwala w znacznie krótszym czasie rozpocząć działania. Z tego też względu domki na zgłoszenie są coraz atrakcyjniejsze w oczach osób, które decydują się na postawienie obiektu, w krótkim czasie.